ГоловнаНормативна базаЗаконодавствоУправління запобігання надзвичайним ситуаціям
 Версія для друку

Управління запобігання надзвичайним ситуаціям

 1. Кодекс цивільного захисту України
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) (статті 213 - 330)
 3. Кодекс адміністративного судочинства України
 4. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 5. Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 6. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»
 7. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12. 2015 № 1052 «Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 306 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1788 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 397 «Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони»
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами»
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 546 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 828 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників»
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 729 «Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб»
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»
 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 507 «Про затвердження Порядку здійснення рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань»
 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2001 р. № 1058 «Про затвердження Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби»
 24. Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 №252/26697
 25. Наказ МНС України від 18.05.2009 № 338 «Про затвердження Правил улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.06.2009 № 505/16521 (НАПБ А.01.003-2009)
 26. Наказ МНС України від 05.11.2012 № 1301 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для місць розміщення евакуйованого населення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.11.2012 № 1967/22279 (НАПБ Б.01.001-2012)
 27. Наказ МНС України від 17.01.2005 № 30 «Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України», зареєстрований у Міністерстві юстиції  України 28.01.2005 № 111/10391 (НАПБ Б.01.005-2005)
 28. Наказ МНС України від 02.04.2004 № 152 «Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 № 555/9154 (НАПБ Б.01.008-2004)
 29. Наказ МНС України від 24.02.2012 № 537 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для об'єктів площею до 300 м2», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.03.2012 № 414/20727 (НАПБ Б.01.015-2012)
 30. Наказ МНС України від 08.10.2012 № 1243 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.10.2012 № 1803/22115 (НАПБ Б.01.016-2012)
 31. Наказ МНС України від 29.09.2003 № 368 «Про затвердження Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 № 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003)
 32. Наказ МНС України від 29.09.2003 № 368 «Про затвердження переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 № 1148/8468 (НАПБ Б.06.001-2003)
 33. Наказ МНС України від 02.04.2004 № 151 «Про затвердження типових норм належності вогнегасників», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 № 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004)
 34. Наказ МВС України від 02.11.2015 № 1337 «Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.11.2015 № 1467/27912
 35. Наказ Міністерства оборони України від 14 листопада 2013 № 771 «Про затвердження Правил надання технічних умов до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 року № 1988/24520
 36. Наказ МНС України від 03 грудня 2007 № 833 «Про затвердження Норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою» (НАПБ Б.03.002-2007)
 37. Наказ МВС України від 10.04.2017 № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.05.2017 № 566/30434
 38. Наказ МВС України від 06.02.2017 № 92 «Про затвердження Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 01.03.2017 № 276/30144
 39. Наказ ГУ ДСНС України у Харківській області від 16.01.2017 № 7 «Про затвердження положень про структурні підрозділи Головного управління ДСНС України у Харківській області».
    Твіт